Kto je VIP spoločníčka, čo je jej úlohou?

O Vaše služby budú prejavovať záujem VIP klienti (v preklade VERY IMPORTANT PEOPLE).

 
    VIP spoločníčka je dáma, ktorej náplňou práce je sprevádzať a reprezentovať klienta na najvyššej úrovni. Klienti, ktorí budú mať záujem využiť tieto služby zašlú ponuku s podrobnými rozpisom jeho požiadaviek.Po odsúhlasení ponuky sa pracuje ďalej.

    Hlavným rozdielom medzi VIP spoločníčkou a Luxusnou spoločníčkou je v klientele ktorú sprevádzajú. Keďže VIP spoločníčky sprevádzajú slovenských klientov, hovoriť cudzím jazykom je výhodou nie podmienkou. Musím však podotknúť, že tieto služby si môžu dovoliť jedine úspešní a bohatí páni a už i oni v niektorých prípadoch požadujú od dám znalosť cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.                                                                                                                                                                                                                                                

    Pokiaľ nie je VIP spoločníčka 100%tná a to v každom smere, úspech sa nedostaví. Dáma musí vo svojom voľnom čase dbať nie len o svoj zovňajšok pravideľnou návštevou fitnes centra, salónov krásy, módnych salónov ale i o svoj intelekt a o zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch. Samozrejmosťou je všeobecný prehľad z oblasti politiky, podnikania, kultúry a celkového svetového diania. Nie je podmienkou byť zverejnená na internete.